Varumärken

Sverige

Det finns många företag tillverkar discar men i Sverige finns Latitude 64, Westside discs och Kasta plast. Westside discs är ett dotterbolag till Latitude 64 som är samarbetspartner

med Dynamic discs som har sin tillverkning i  United states. Tillsammans är de en trilogi som jobbar tillsammans och tillverkar discar av högkvalité. Kasta plats är ett ensamt stående företag som har sin tillverkning i Stocholms län.


Övriga